o nás

I správa nemovitostí si zaslouží tu nejlepší péči

Pohybujeme se na poli property a facility managementu a svůj úkol známe přesně: Snímáme z beder svých klientů starosti s výrobními, logistickým, retailovými a kancelářskými plochami tak, aby se oni mohli plně soustředit na předmět vlastního podnikání.

Úvodem

Od vzniku společnosti v roce 2011 zajišťujeme také land development, projekční a inženýrské práce, stavební činnosti, technický dozor a ICT řešení.

Své vnitřní procesy neustále zlepšujeme a inovujeme, pracujeme na důvěryhodnosti a zaměstnance vybíráme s nejvyššími nároky, aby firemní soukolí dokonale fungovalo.

Proč nám na tom tolik záleží? Protože jen za těchto podmínek můžeme nabízet nejrychlejší možná řešení, maximální odbornost a komunikaci na vysoké úrovni.

Protože chceme, aby se na nás klient mohl kdykoliv obrátit a věděl, že pro splnění jeho přání uděláme maximum. Pro nás je spokojený klient skutečně to nejdůležitější.

1 000 000 m²

Takovou plochu spravujeme našim klientům

Nezbytné vlastnosti profesionality

Komunikace

Svět technologií nám může život výrazně ulehčit, ale byznys byl a vždy bude o lidech. A o jejich komunikaci. Pokud je komunikace správně nastavená, odbourává se riziko nedorozumění, šetří se čas a tím i finanční prostředky. V B2 Assets klademe důraz na komunikaci napříč pozicemi. Samozřejmá je bezodkladná komunikace a zároveň schopnost domluvit se na více úrovních současně. Jak mezi vlastními zaměstnanci, subdodavateli, tak směrem ke klientovi.

Odpovědnost

Jsme si vědomi důvěry, kterou se zakázkou vkládá klient na naše bedra. Vážíme si jí a rozhodně ji nepovažujeme za samozřejmost.Pokud nám klient svěří svůj problém, vnímáme ho jako náš vlastní.
Proto ho vyřešíme v nejkratší možné době. Ale hledáme řešení trvalé, nikoliv jen dočasné. Stojíme o dobrou reputaci a víme,že každá kvalitně odvedená práce přináší odměnu nejen ve spokojeném klientovi.

Vztahy s klienty

Chceme žít ve světě, kde slovo má svou váhu. Proto když něco slíbíme, intenzivně pracujeme na tom, aby se zakázka vyřídila v co nejkratší době. Věříme ve vzájemný respekt, ať mezi jednotlivci, tak mezi firmami.
Ze stejného důvodu se proto může stát, že některou zakázku odmítneme, protože na ni nebudeme mít kapacitu. Ale raději umožníme klientovi jednat s konkurencí, než abychom nesplnili své závazky.

Vytrvalost

Každý problém má své řešení. To je motto, kterým se při plnění zakázek řídíme. Žijeme ve světě jasně stanovených pravidel,a pokud se v nich člověk vyzná, dokáže mnohé.
Věříme ve vlastní schopnosti. Snažíme se na věci dívat přímo a jednoduše a v tomto duchu řešíme i případné problémy.Vždy hledáme správnou cestu a vždy v tom vytrváme.

ISO certifikace

Na spolehlivost a kvalitu našich služeb si můžete vsadit. Potvrzují to i certifikáty mezinárodních ISO norem

ISO

Certifikace ISO

Na spolehlivost a kvalitu našich služeb si můžete vsadit. Potvrzují to i certifikáty mezinárodních ISO norem.

Rozdělení jednotlivých pozic

Jednoznačné rozdělení rolí jasně definuje kompetence a povinnosti každého pracovníka a zároveň pomáhá předcházet případným zmatkům při zadávání požadavků. Pro lepší orientaci klienta uvádíme popis jednotlivých pozic

Senior facility manager

Je nejvyšším článkem celého řetězce a má hlavní odpovědnost za celý projekt. Zodpovídá za ucelenost technické dokumentace, za přípravu preventivních plánů údržby, plán revizí apod. V jeho gesci je organizace techniků a komunikace s odpovědnými zástupci jednotlivých nájemců. Zároveň je hlavní kontaktní osobou pro klienta.

Senior technik manager

Jeho polem působnosti jsou veškeré technologie v rámci svěřeného portfolia. Kromě instalace funguje jako podpora nejen pro klienty a nájemce, ale i pro jednotlivé techniky. Je seznámen s náplní práce techniků v areálech, aby je tak mohl v případě plánované či neplánované absence plnohodnotně zastoupit.

Technik

Pohybuje se ve svěřeném objektu a reaguje na požadavky nájemců; je vybaven základním nářadím a bezodkladně řeší drobné závady. Zodpovídá také za každodenní operativu podle plánu oprav a údržby.

Administrativní podpora

Je v případě potřeby k dispozici při zajištění smluv v situacích, jako je preventivní údržba nebo revizní činnost vůči třetím stranám. Má-li klient zájem, může se také podílet na přípravě rozpočtu, reportingu, invoicingu či na obdobných záležitostech.

Náš tým

Dušan Boček

Jednatel

Václav Bartoš

Jednatel

Ing. Stanislav Holý

Head of Property Management Czech and Slovak Rep.

Tereza Kuklíková

Assistant to Property Manager

Michal Marhoun

Property Manager

Šárka Jelínková

Project Manager

Iva Větrovcová

Office Manager

Petr Hloušek

Senior Facility Manager

Lenka Červená

Assistant

Veronika Jančíková

Project Assistant

Aleš Famfulík

OZO v PO, revizní technik SHZ

Aleš Dalík

Revizní technik Elektro

Denisa Vacková

Office Manager

Pavlína Marhounová

Hlavní účetní

Radka Zálešáková

Junior účetní

Dušan Boček

Jednatel

Zkušenosti získával ve Spojených státech a po návratu do ČR působil jako property manager ve společnosti AIG Lincoln CZ, kde se podílel na developerském projektu výstavby kancelářských budov na pražském Chodově.

Po čtyřech letech využil pracovní nabídky společnosti Panattoni, významného hráče mezi developery průmyslových ploch.

Svůj dlouholetý sen mít vlastní byznys si splnil v roce 2011, kdy založil společnost B2 Assets.

Václav Bartoš

Jednatel

O síle komunikace se přesvědčoval nejdříve ve společnosti Delvita, ve které měl 13 let na starosti vztahy s dodavateli a později se zabýval marketingem.

Následně si osahal sféru bankovního trhu, kde devět let řídil procurement a odpovědnost nesl také za správu pobočkové sítě.

V roce 2014 ho zlákala možnost pracovat coby partner s Dušanem Bočkem ve společnosti B2 Assets a o dva roky později se tomuto projektu začal věnovat naplno.