ISO certifikace

9001

Certifikát 9001 garantuje, že Quality Management Systém (QMS) je v naší společnosti na vysoké úrovni, takže se můžete na kvalitu našich produktů a služeb opravdu spolehnout. Zároveň tím plníme i kritérium pro účast na veřejných zakázkách podle zákona 134/2016 Sb. 

45001

Na zdraví pracovníků a bezpečnosti na pracovišti nám skutečně záleží. Systém řízení nám umožňuje kontrolovat a minimalizovat rizika pro ochranu zdraví a bezpečnost práce, a tak vytváříme bezpečné prostředí pro naše zaměstnance. Zároveň tím plníme všechny požadavky dané zákoníkem práce týkající se BOZP

14001

Správným vybudováním systému EMS (systém environmentálního managementu) splňujeme požadavky na ekologicky šetrné podnikání. Standard nám nastavuje opatření, díky kterým snižujeme dopad své činnosti na životní prostředí a zvyšujeme efektivitu provozu.