Služby

Zlepšováním sebe,
zlepšujeme služby

Řídíme se přesvědčením, že pokud má být společnost úspěšná, musí neustále pracovat na vnitřních procesech, a zkvalitňovat tak své služby. Víme, že čas jsou peníze. Proto na sobě neustále pracujeme, ladíme a vylepšujeme, abychom klientovi dokázali nabídnout služby kvalitněji než konkurence. Zaměřujeme se zejména na tyto oblasti:

Vnitřní procesy

01

Bez zdržování

Víme, jak je pro klienta důležité, aby se daly věci do pohybu bez zbytečných průtahů. Proto hned po podepsání smlouvy zvedáme telefony, rozdáváme úkoly a začínáme na požadavku klienta pracovat.

02

Záchranné lano

Podnikání je spojené s velkým množstvím rizik. Pracujeme s nákladnými technologiemi a musíme být připraveni na nejhorší možnou variantu. Pro tyto případy máme sjednané dostatečně vysoké pojištění, které nám v případě černého scénáře hodí záchranné lano.

03

Jen nutné zlo

Součástí naší práce je i administrativa, která mnohdy zdržuje od skutečné práce. Proto se jí přezdívá „nutné zlo“. I v této oblasti se ale dá zlepšovat. Klíčem je zjistit, která administrativa je skutečně důležitá a bez které se zakázka obejde.

04

Zastupitelnost techniků

Ke každé nemovitosti přiřazujeme vlastního technického správce, který je dokonale obeznámen se stavem areálu. Zároveň má ale na starosti záležitosti jedné další nemovitosti v nejbližším okolí, aby v případě potřeby zaskočil za hlavního technika a klient nepocítil žádnou změnu.

05

Průvodce stavbou

Provedeme klienta kompletně stavebním řízením. Od projektové dokumentace přes zajišťování potřebných úřadů, stavebních činností či technického dozoru samotné stavby. Ve strategickém inženýringu se pohybujeme řadu let a dokážeme celý proces výrazně zefektivnit.

06

Ověření spolupracovníci

Na trhu fungujeme od roku 2011 a za tu dobu jsme zjistili, na které subdodavatele a dodavatele je spoleh a kteří odvádějí svou práci kvalitně. Všichni stále procházejí pečlivou kontrolou, protože víme, že jejich práce je zároveň naše práce.

07

Dobrý přehled

O tom, jak probíhají plánované práce a jaký je vývoj finančních investic, je potřeba mít stále přehled. Proto předkládáme klientovi podrobný reporting týkající se nejenom celé zakázky, ale také jednotlivých techniků. Klient tak má možnost v případě potřeby reagovat poupravením zakázky.

08

Nastražené uši

Stojíme o dobré vztahy. S majiteli nemovitostí a samozřejmě i s nájemci. Proto nasloucháme všem stranám a snažíme se vyhovět všem zúčastněným. Uvědomujeme si, že lidský přístup je stejně důležitý jako samotná podstata našich služeb.

01

Bez zdržování

Víme, jak je pro klienta důležité, aby se daly věci do pohybu bez zbytečných průtahů. Proto hned po podepsání smlouvy zvedáme telefony, rozdáváme úkoly a začínáme na požadavku klienta pracovat.

02

Záchranné lano

Podnikání je spojené s velkým množstvím rizik. Pracujeme s nákladnými technologiemi a musíme být připraveni na nejhorší možnou variantu. Pro tyto případy máme sjednané dostatečně vysoké pojištění, které nám v případě černého scénáře hodí záchranné lano.

03

Jen nutné zlo

Součástí naší práce je i administrativa, která mnohdy zdržuje od skutečné práce. Proto se jí přezdívá „nutné zlo“. I v této oblasti se ale dá zlepšovat. Klíčem je zjistit, která administrativa je skutečně důležitá a bez které se zakázka obejde.

04

Zastupitelnost techniků

Ke každé nemovitosti přiřazujeme vlastního technického správce, který je dokonale obeznámen se stavem areálu. Zároveň má ale na starosti záležitosti jedné další nemovitosti v nejbližším okolí, aby v případě potřeby zaskočil za hlavního technika a klient nepocítil žádnou změnu.

05

Průvodce stavbou

Provedeme klienta kompletně stavebním řízením. Od projektové dokumentace přes zajišťování potřebných úřadů, stavebních činností či technického dozoru samotné stavby. Ve strategickém inženýringu se pohybujeme řadu let a dokážeme celý proces výrazně zefektivnit.

06

Ověření spolupracovníci

Na trhu fungujeme od roku 2011 a za tu dobu jsme zjistili, na které subdodavatele a dodavatele je spoleh a kteří odvádějí svou práci kvalitně. Všichni stále procházejí pečlivou kontrolou, protože víme, že jejich práce je zároveň naše práce.

07

Dobrý přehled

O tom, jak probíhají plánované práce a jaký je vývoj finančních investic, je potřeba mít stále přehled. Proto předkládáme klientovi podrobný reporting týkající se nejenom celé zakázky, ale také jednotlivých techniků. Klient tak má možnost v případě potřeby reagovat poupravením zakázky.

08

Nastražené uši

Stojíme o dobré vztahy. S majiteli nemovitostí a samozřejmě i s nájemci. Proto nasloucháme všem stranám a snažíme se vyhovět všem zúčastněným. Uvědomujeme si, že lidský přístup je stejně důležitý jako samotná podstata našich služeb.

01

Bez zdržování

Víme, jak je pro klienta důležité, aby se daly věci do pohybu bez zbytečných průtahů. Proto hned po podepsání smlouvy zvedáme telefony, rozdáváme úkoly a začínáme na požadavku klienta pracovat.

02

Záchranné lano

Podnikání je spojené s velkým množstvím rizik. Pracujeme s nákladnými technologiemi a musíme být připraveni na nejhorší možnou variantu. Pro tyto případy máme sjednané dostatečně vysoké pojištění, které nám v případě černého scénáře hodí záchranné lano.

03

Jen nutné zlo

Součástí naší práce je i administrativa, která mnohdy zdržuje od skutečné práce. Proto se jí přezdívá „nutné zlo“. I v této oblasti se ale dá zlepšovat. Klíčem je zjistit, která administrativa je skutečně důležitá a bez které se zakázka obejde.

04

Zastupitelnost techniků

Ke každé nemovitosti přiřazujeme vlastního technického správce, který je dokonale obeznámen se stavem areálu. Zároveň má ale na starosti záležitosti jedné další nemovitosti v nejbližším okolí, aby v případě potřeby zaskočil za hlavního technika a klient nepocítil žádnou změnu.

05

Průvodce stavbou

Provedeme klienta kompletně stavebním řízením. Od projektové dokumentace přes zajišťování potřebných úřadů, stavebních činností či technického dozoru samotné stavby. Ve strategickém inženýringu se pohybujeme řadu let a dokážeme celý proces výrazně zefektivnit.

06

Ověření spolupracovníci

Na trhu fungujeme od roku 2011 a za tu dobu jsme zjistili, na které subdodavatele a dodavatele je spoleh a kteří odvádějí svou práci kvalitně. Všichni stále procházejí pečlivou kontrolou, protože víme, že jejich práce je zároveň naše práce.

07

Dobrý přehled

O tom, jak probíhají plánované práce a jaký je vývoj finančních investic, je potřeba mít stále přehled. Proto předkládáme klientovi podrobný reporting týkající se nejenom celé zakázky, ale také jednotlivých techniků. Klient tak má možnost v případě potřeby reagovat poupravením zakázky.

08

Nastražené uši

Stojíme o dobré vztahy. S majiteli nemovitostí a samozřejmě i s nájemci. Proto nasloucháme všem stranám a snažíme se vyhovět všem zúčastněným. Uvědomujeme si, že lidský přístup je stejně důležitý jako samotná podstata našich služeb.

Zaměřili jsme se na jednoduchost a rychlost řešení za použití zdravého selského rozumu

Portfolio služeb

Nabízíme kompletní služby v oblasti obsluhy výrobních, logistických i kancelářských ploch a servis prověřenými odborníky. Dbáme na profesionalitu podpořenou dlouholetými zkušenostmi a na přátelské vztahy.

Administrativní správa

Zařídíme, aby klient nebyl zahlcen papírováním. Obstaráme veškeré administrativní záležitosti, ať už se týkají správy objektu, dokumentace technických zařízení, evidence, či komunikace s úřady.

Energetické poradenství

Minimalizujeme ztráty. Provádíme energetické audity a monitorujeme provozní náklady nemovitostí. V případě nesprávného hospodaření navrhneme řešení, jak na energiích uspořit.

Stravování zaměstnanců

Nejen láska prochází žaludkem. Aby mohli zaměstnanci vykonávat svou práci na maximum, je potřeba zajistit jejich komfort. Proto pro ně zajišťujeme kvalitní závodní stravování.

Doprava zaměstnanců

Pro pracovníky investora nebo nájemce umíme zorganizovat dopravu do zaměstnání a zpátky domů.

Úklid

Začít každé ráno pracovat na čistém stole je motivující. Ať už pro ty, kdo ke své práci skutečně stůl používají, nebo pro ty ostatní. Zařídíme úklid pracoviště pro všechny zaměstnance.

ICT řešení

Navrhujeme, implementujeme a podporujeme provoz ICT řešení, která jsou nepostradatelná pro zajištění byznys procesů. Poskytujeme také strategické poradenství související se zajištěním ICT služeb v celém životním cyklu.

Land development

Zajistíme přizpůsobení půdy k účelům zadaným investorem směrem k jeho investičnímu záměru a vyřídíme veškerou dokumentaci s tím spjatou.

Projekční práce

Pro investory nachystáme pozemky přesně podle jejich zadání ve smyslu veškerých povolení – od předprojektové přípravy a dokumentace stavebního povolení včetně EIA až po stavební povolení.

Stavební práce

Obstaráme veškeré stavební úpravy na stávajících nemovitostech i výstavbu na nových plochách. Postaráme se o komunikaci s dodavateli, veškerou administrativu i dokumentaci.

Technický dozor

Provádíme kontrolu dokumentace i stavebních činností a všech jejich subdodávek. Porovnáváme původní rozpočet s konečnou částkou i výdaji na jednotlivé kapitoly.