„Lidé z B2 Assets jsou vždy připraveni zareagovat a nabídnout modifikovaná řešení tak, abychom vyšli vstříc našim klientům.“ říká generální ředitel Panattoni Europe

V Praze dne 28. 10. 2022

Panattoni je významná developerská společnost zabývající se průmyslovými plochami. Firma byla založena ve Spojených státech a od roku 2005 aktivně působí také na starém kontinentě.

Panattoni Europe poskytuje multifunkční areály pro skladovací a výrobní činnosti, nabízí průmyslové skladové a kancelářské plochy. Specializuje se na stavby na klíč (BTS). Zároveň nabízí po celé České republice prostory a pozemky k okamžitému pronájmu.

Ve střední a východní Evropě Panattoni realizovala desítky skladových, výrobních a kancelářských areálů o celkové rozloze 4 miliony m².

Měli jsme možnost promluvit si o nás s Pavlem Sovičkou, generálním ředitelem Panattoni Europe.

Proč jste se v konkurenci ostatních společností poskytujících property a facility management rozhodli zrovna pro B2 Assets?

Měli jsme dlouhodobé pozitivní zkušenosti s jejich pracovníky a techniky. 

Jak na vás od začátku spolupráce působila?

Od začátku jsme byli naladěni na stejnou vlnu – králem je uživatel/nájemce plochy. A to je pro nás to nejdůležitější.

Jak byste popsal komunikaci se zástupci společnosti?

Označil bych ji za bezproblémovou.

Označili byste B2 Assets za flexibilní firmu?

Ano, dle našich požadavků je připravena vždy zareagovat a nabídnout modifikovaná řešení tak, abychom vyšli vstříc našim klientům.

Jaké máte zkušenosti se zaměstnanci B2 Assets napříč postavením ve firmě?

Na všech úrovních najdete pozitivní a profesionální zástupce firmy.

Znají technici společnosti B2 Assets vaše areály natolik dobře, že dokážou reagovat bezodkladně?

Ano, je to jeden z důvodů, proč s B2A spolupracujeme. Fluktuace jejich zaměstnanců byla doposud minimální, a to pomáhá k jistotám a pozitivnímu vnímání nájemci.

Máte zkušenosti s krizovou situací, kterou společnost B2 Assets pomáhala řešit? Pokud ano, byla spolupráce dostatečně rychlá a odvedená práce dostatečně kvalitní?

Ano, vždy se nám podařilo krizovou situaci vyřešit ke spokojenosti nájemců.

Jste spokojeni s portfoliem firem, se kterými B2 Assets spolupracuje?

Většina spolupracujících firem se ztotožňuje s našimi hodnotami.

Považujete reporting B2 Assets za dostatečný?

V oblasti helpdesk existují s ohledem na vývoj technologií určité rezervy, ale nasazení pracovníků je ve větší míře kompenzuje.

Dodržuje B2 Assets předem stanovené lhůty?

Při dnešní přehřáté situaci na trhu to není jednoduché, ale lhůty jsou dodržovány nadprůměrně dobře.

Doporučil byste B2 Assets i dalším společnostem?

Ano, zejména v oblasti facility managementu.