Pochvala za ostražitost

Obrovskou pochvalu si svým svědomitým přístupem na poli požární ochrany vysloužil Senior Facility manager Ondřej Fedorko. Ondřej vzhledem ke své skromnosti si ani neuvědomil, že by vykonal něco výjimečného a chvályhodného. Teprve poté, co jsme od našeho obchodního partnera dostali níže uvedený e-mail, si vzpomněl na danou situaci, ale prý svůj přístup považoval za naprosto samozřejmý.

„Zaměstnanec společnosti B2Assets pan Fedorko, který má na starosti jeden z objektů ve Stodůlkách, si při své běžné činnosti povšiml nestandardně instalovaného topidla u jednoho z nájemců. I přes tvrzení nájemce, že jde o běžně instalované komínové těleso, se nenechal odbýt a celý postup konzultoval s odborně způsobilou osobou. Bylo zjištěno, že takto provedené připojení topidla a odvod spalin při užívání je v rozporu s bezpečným provozem a může při užívání dojít k zahoření v objektu. Společně s majitelem objektu docílil přeinstalace chybně provedeného kouřovodu a nechal si od majitele doložit revizní zprávu, která udává, že kouřovod i topidlo jsou již instalovány v souladu s návody a normou.

Je jednoduché spoléhat na plnění pojišťoven při případném plnění škodních událostí, jako je například požár, ale mnohem důležitější je provádět svou činnost tak, abychom předcházeli poškození zdraví lidí, majetku a zvířat. Profesionální přístup pana Fedorka k této vizi rozhodně pozitivně přispěl.“

Miroslav Dolanský, jednatel společnosti Rescue Group s.r.o.

Je radost pracovat s ochotným týmem odborníků. Díky všem, kteří prověřují všechno to, co se jim nezdá v pořádku.