Nový servisní a revizní team

Náš team se rozrostl o dva kolegy Aleše Dalíka a Aleše Famfulíka, kteří tvoří servisní a revizní tým na provádění kontrol SHZ, GHZ, jak na stávajících spravovaných objektech, tak i na nových zakázkách, které jsou poptávány.

Součástí pozice revizních techniků je kromě provádění revizí el. Instalace, hromosvodů a spotřebičů na objektech, také tvorba cenových nabídek na odstranění závad vyplývajících z revizí, nacenění a provedení drobných instalací, oprav, výměn dle požadavku klienta.