Návrat kolegyň Pavlíny Marhounové a Radky Zálešákové po rodičovské dovolené

Po létě jsme zpět mezi nás přivítali naše kolegyně Pavlínu a Radku, které se poslední tři roky věnovaly v první řadě péči o své holčičky.

Pavlína po svém návratu zastává funkci vedoucí klientské účtárny a věnuje se firemnímu reportingu. Radka nastoupila na pozici junior účetní a zároveň má na starosti drobnou administrativu.

Maminkám po mateřské se snažíme nabídnout podmínky umožňující „vybalancovaný “návrat do práce. Obě dvě tedy v rámci částečného pracovního úvazku využívají z velké části home office.

Vítejte Pavlíno a Radko, jsme rádi, že jste zpět!