Tchibo dokončilo třetí fázi a my jsme jejími správci

V Praze dne 23. 2. 2022

Začátkem listopadu loňského roku byla předána k užívání nová přístavba distribučního centra Tchibo. Pro toto centrum v Panattoni Parku Cheb zajišťujeme technickou správu již pátým rokem a jsme nesmírně rádi, že jsme u váženého klienta opět uspěli a rozšiřujeme naší technickou podporu.

Po dokončení třetí fáze hala, včetně vestavků, disponuje téměř 30 tisíci m² a Tchibo se s více než 100 000 m² stalo jednou z největších průmyslových budov v Česku. Nová část areálu aspiruje na hodnocení ekologické certifikace BREEAM New Construction na úrovni ,,Excellent”.