Jak správně rozumět pojmům facility management, property management nebo správa nemovitostí?

V Praze dne 12. 2. 2023

V podnikatelském prostředí zaznívají pojmy „facility management, property management“ a „správa nemovitostí“. Zjednodušeně řečeno jde o činnosti, jimiž dochází k zajišťování chodu nemovitostí, a to co nejefektivnějším a nejstabilnějším způsobem. Byť se vzájemně prolínají, nelze je chápat jako synonyma.

Připomeňme si nyní, co tyto pojmy znamenají a čím se liší.

 

Na začátek vzorová situace. Velká firma vlastní několik nemovitostí a pečuje o ně. Má ale více aktivit, a nechce využívat vlastní kapacity k zajištění jejich bezproblémového chodu. Jaké má možnosti? Obrátí se na profesionály, kteří se správou budov zabývají. V B2Assets se dlouhodobě úspěšně věnujeme property a facility managementu. Uvolňujeme tím ruce klientům, kteří se mohou plně soustředit na předmět vlastního podnikání.

 

Facility management

Oborem, který řídí podpůrné procesy spojené s využíváním nemovitostí, je facility management (FM). Jedná se o tzv. technickou správu nemovitostí, kdy dochází ke sjednocení správy činností uvnitř organizace a současně k zajištění a rozvinutí veškerých služeb, k zefektivnění práce. Pokud se obrátíte na profesionály zabývající se FM, uvidíte, že to ve vaší společnosti povede k lepším výkonům a ekonomickému růstu. Veškeré podpůrné činnosti zkrátka přebere s plnou odpovědností do své správy dodavatelská firma, čímž se vám, jako odběrateli, uvolní ruce. FM kromě klasické správy nemovitostí zajišťuje i služby pro kulturní, obchodní a sportovní centra, hotely, areály, obce apod.

 

Property management

Dalším odvětvím, jakousi nadstavbou FM, je property management (PM). Funguje podobně, s tím rozdílem, že se zaměřuje na každodenní operace týkající se správy nemovitostí. Konkrétně na administrativní a ekonomické záležitosti, realitní a reklamní činnosti apod. Stejně jako v případě FM se může jednat o různé typy budov – rodinné domy, administrativní objekty či kulturní a sportovní centra. PM v praxi využijete například při výběru nájemného, zpracování rozpočtu chodu budov, účetnictví, právním poradenství při správě objektů a řadě dalších činností.

 

Správa nemovitostí

Facility management lze využít i v rámci správy nemovitostí (SN) . Zajišťuje si ji buď sám vlastník nemovitosti (soukromník či bytové družstvo), nebo ji svěří externí společnosti. Jsou s ní spojeny činnosti jako úklid, ostraha nebo účetnictví. Pokud má v konkrétní nemovitosti vše fungovat, činnosti spojené se SN odstraňují překážky, které by mohly jejím obyvatelům bránit v bezproblémovém užívání objektu.

Připravte se s námi na vše, co přijde

Spojte se s naším týmem a my pro Vás najdeme nejvhodnější kombinaci služeb a aktivit, aby pro Vás fungování logistického parku, office parku, nebo jen dílčích kancelářských budov, skladu, nebo hotelu a apartmánů, nebylo starostí.

Za více než 11 let našich zkušeností víme, co který typ budovy vyžaduje. Nyní, navíc dokážeme predikovat výzvy, úpravy a inovace, které Vás v nejbližších letech čekají a připravit vše tak, aby další rozvoj Vašeho byznysu byl co nejvíce plynulý. A to i s ohledem na situaci na trhu, kterou dokážeme monitorovat napříč spektrem oborů, díky skladbě našich klientů.