Jak správně rozumět pojmům facility management, property management nebo správa nemovitostí?

V Praze dne 12.2.2023

V podnikatelském prostředí zaznívají pojmy „facility management“,„property management“ a „správa nemovitostí“. Zjednodušeně řečeno jde o činnosti, jimiž dochází k zajišťování chodu nemovitostí, a to co nejefektivnějším a nejstabilnějším způsobem. Byť se vzájemně prolínají, nelze je chápat jako synonyma.

Pojďme si tedy udělat pořádek v tom, co znamenají a čím se liší.

 

Na začátek vzorová situace. Velká firma vlastní několik nemovitostí a pečuje o ně. Má ale více aktivit, a nechce využívat vlastní kapacity k zajištění jejich bezproblémového chodu. Jaké má možnosti? Obrátí se na profesionály, kteří se správou budov zabývají. V B2Assets se dlouhodobě úspěšně věnujeme property a facility managementu. Uvolňujeme tím ruce klientům, kteří se mohou plně soustředit na předmět vlastního podnikání.

 

Facility management

Oborem, který řídí podpůrné procesy spojené svyužíváním nemovitostí, je facility management (FM). Jedná se o tzv. technickousprávu nemovitostí, kdy dochází ke sjednocení správy činností uvnitř organizacea současně k zajištění a rozvinutí veškerých služeb, k zefektivnění práce.Pokud se obrátíte na profesionály zabývající se FM, uvidíte, že to ve vašíspolečnosti povede k lepším výkonům a ekonomickému růstu. Veškeré podpůrnéčinnosti zkrátka přebere s plnou odpovědností do své správy dodavatelská firma,čímž se vám, jako odběrateli, uvolní ruce. FM kromě klasické správy nemovitostízajišťuje i služby pro kulturní, obchodní a sportovní centra, hotely, areály,obce apod.

 

Property management

Dalším odvětvím, jakousi nadstavbou FM, jeproperty management (PM). Funguje podobně, s tím rozdílem, že se zaměřuje nakaždodenní operace týkající se správy nemovitostí. Konkrétně na administrativnía ekonomické záležitosti, realitní a reklamní činnosti apod. Stejně jako vpřípadě FM se může jednat o různé typy budov – rodinné domy, administrativníobjekty či kulturní a sportovní centra. PM v praxi využijete například přivýběru nájemného, zpracování rozpočtu chodu budov, účetnictví, právnímporadenství při správě objektů a řadě dalších činností.

 

Správa nemovitostí

Facility management lze využít i v rámcisprávy nemovitostí (SN) . Zajišťuje si ji buď sám vlastník nemovitosti(soukromník či bytové družstvo), nebo ji svěří externí společnosti. Jsou s níspojeny činnosti jako úklid, ostraha nebo účetnictví. Pokud má v konkrétnínemovitosti vše fungovat, činnosti spojené se SN odstraňují překážky, které bymohly jejím obyvatelům bránit v bezproblémovém užívání objektu.

Připravte se s námi na vše, co přijde

Spojte se s naším týmem a my pro Vás najdeme nejvhodnější kombinaci služeb a aktivit, aby pro Vás fungování logistického parku, office parku, nebo jen dílčích kancelářských budov, skladů, nebo hotelu a apartmánů, nebylo starostí.

Za více než 11 let našich zkušeností víme, co který typ budovy vyžaduje nyní, ale dokážeme predikovat výzvy, úpravy a inovace, které Vás v nejbližších letech čekají a připravit vše tak, aby další rozvoj Vašeho byznysu byl co nejvíce plynulý. A to i s ohledem na situaci na trhu, kterou dokážeme monitorovat napříč spektrem oborů, díky skladbě našich klientů.