Jak spolupracujeme s hasiči v Karlovarském kraji

Velká část naší práce na poli protipožární ochrany spočívá v pravidelných preventivních prohlídkách a setkáních. Zdá se to jako nudná rutina, ale pokrok v technologiích je nezastavitelný. Děláme všechno pro to, aby k žádnému požáru nedošlo a zásah hasičů nebyl zapotřebí. Dlouhodobě s hasiči udržujeme velmi dobré vztahy, abychom znali jejich pohled na věc a mohli se vzájemně obohatit v praktické rovině. Pravidelně se vzděláváme a učíme jeden od druhého. Proč je to důležité? Areály, které spravujeme, mají moderní systémy pro včasnou detekci a signalizaci požáru. V případě požáru je elektronická požární signalizace (EPS) nepostradatelným nástrojem pro minimalizaci škod. Tato technologie zajišťuje, že se v případě vzniku požáru okamžitě aktivují nezbytné protipožární mechanismy a vysílá signály k ústředně, která následně kontaktuje hasičské týmy.

Potěšilo nás, že vedení Hasičského záchranného sboru (HZS) Karlovarského kraje projevilo zájem, aby se na námi spravovaných objektech setkali jednotliví vedoucí zásahů, konkrétně z Mariánských lázní, Chebu a Aše. Zářijové setkání s hasiči z Karlovarského kraje proběhlo ve spolupráci a za účasti odborníků ze servisní společnosti EPS. Porovnali jsme si podklady (např. operativní karty) s reálnými podmínkami ve třech námi spravovaných objektech: DHL Solutions k.s. – Estee, DHL Solutions k.s.- SKY a BWI Czech Republic s.r.o. Došlo tím k návrhu zjednodušení dokumentací, které hasiči při výjezdu studují a jsou velmi důležitým aspektem pro rychlý a efektivní zásah. Hasiči mohli sami ústředny EPS obsluhovat, prověřovat historii událostí. Vážíme si společného setkání s lidmi, kteří nasazují vlastní životy za záchranu cizího zdraví nebo majetku. Na případný oheň jsme teď všichni lépe připraveni. Těšíme se na další podobné akce i v jiných krajích.