Jsme správci největší průmyslové budovy v Česku - Tchibo dokončilo třetí fázi

Začátkem listopadu loňského roku byla předána k užívání nová přístavba distribučního centra Tchibo. Pro toto centrum v Panattoni Parku Cheb zajišťujeme technickou správu již pátým rokem a jsme nesmírně rádi, že jsme u váženého klienta opět uspěli a rozšiřujeme naší technickou podporu.

Po dokončení třetí fáze hala, včetně vestavků, disponuje téměř 30 tisíci m² a Tchibo se s více než 100 000 m² stalo největší průmyslovou budovou v Česku. Nová část areálu aspiruje na hodnocení ekologické certifikace BREEAM New Construction na úrovni ,,Excellent”.

Expanzi doprovázel i nástup Radima Kabrhela na pozici technika, který má nový objekt na starosti.